آموزش بسته جامع مکمل پایانه فروش سازمان یار (Odoo ERP)

بسته جامع مکمل پایانه فروش برای مدیریت و پاسخگویی به سفارش مجدد، برگشت سفارش، برگشت سفارش با بارکد، چاپ مجدد فاکتور، فیلتر سفارش ها بر اساس مشتریان و ... فروش است.
مشاهده محصول: https://bit.ly/3gn0rR3
مشاهدات
179 مجموع مشاهدات
0 تعداد مشاهدات اعضا
184 مشاهدات عمومی
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما