بر بستر یک پلتفرم آموزش الکترونیکی ساده و کاربر پسند، هم برای مخاطبان برون سازمانی و هم در یک محیط خصوصی برای مخاطبان درون سازمانی آموزش دهید.
اطلاعات بیشتر: http://www.tashilgostar.com/r/elearning
مشاهدات
2 مجموع مشاهدات
2 تعداد مشاهدات اعضا
0 مشاهدات عمومی
عملیات
0 لایک ها
0 دیس لایک ها
0 نظرها
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما
ارتباط با ما +
چت آنلاین
تماس با ما
دفتر تبریز: 041-51288000
دفتر تهران: 021-91012569
درخواست مشاوره و یا دمو