راهکارهای کمکی ERP ها برای الکترونیکی شدن کسب و کارها از زبان علیرضا غضنفری

کسب و کارهای موفق در مسیر الکترونیکی شدن، به چه سمت و سویی گرایش پیدا کرده اند، ERP ها و یکپارچگی همه نرم افزارهای کاربردی مورد نیاز کسب و کار در یک نرم افزار، چگونه دنیای کسب و کارها را دستخوش تغییر قرار داده است، صحبت های آقای علیرضا غضنفری، مدیر عامل شرکت تسهیل گستر را در همین ارتباط بشنوید.
www.tashilgostar.com
مشاهدات
341 مجموع مشاهدات
7 تعداد مشاهدات اعضا
343 مشاهدات عمومی
عملیات
0 لایک ها
0 دیس لایک ها
0 نظرها
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما