مدیریت پروژه در اودوو + زیرنویس

مدیریت یکپارچه تمامی وظایف‏
برنامه ریزی برای کلیه اعضای تیم
امکان تغییر وضعیت پس از اتمام یک وظیفه
سازماندهی وظایف با انتخاب نوع نمایش
امکان ثبت زمان و فعالیت در برگه ساعات کارکرد
تخصیص زمان برای پروژه های مختلف با توجه به وقت آزاد کارمندان
مشاهدات
343 مجموع مشاهدات
6 تعداد مشاهدات اعضا
424 مشاهدات عمومی
عملیات
0 لایک ها
0 دیس لایک ها
0 نظرها
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما