آموزش بسته جامع مکمل پایانه فروش (قدرت گرفته از سیستم Odoo ERP)

بسته جامع مکمل پایانه فروش برای مدیریت و پاسخگویی به سفارش مجدد، برگشت سفارش، برگشت سفارش با بارکد، چاپ مجدد فاکتور، فیلتر سفارش ها بر اساس مشتریان و ... فروش است.
مشاهده محصول: https://bit.ly/3gn0rR3
مشاهدات
121 مجموع مشاهدات
0 Members Views
121 مشاهدات عمومی
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما