نرم افزار بازاریابی با پیامک

یک ابزار قدرتمند بازاریابی پیامکی
پیام شما فوراً در گوشی مخاطبان منتخب شما خواهد بود.

پیام کوتاه سریعتر از ایمیل است و بهترین نرخ را دارد!
آیا لازم است رویدادهای فردا را به شرکت کنندگان خود یادآوری کنید؟
آیا تبلیغاتی دارید که پنج ساعت طول بکشد؟
در این صورت توصیه می کنیم حتما به کمپین پیامکی مراجعه کنید!
در حالی که حتی بهترین کمپین های ایمیل نیز ممکن است در بسیاری از صندوق های ورودی باز نشود؛ اما اگر از کمپین های پیامکی استفاده کنید می دانید که پیامک ها مستقیما به دست مشتریان می رسند و اطمینان دارید که در
مشاهدات
1 مجموع مشاهدات
1 تعداد مشاهدات اعضا
0 مشاهدات عمومی
عملیات
0 لایک ها
0 دیس لایک ها
0 نظرها
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما
ارتباط با ما +
چت آنلاین
تماس با ما
دفتر تبریز: 041-51288000
دفتر تهران: 021-91012569
درخواست مشاوره و یا دمو