زمان انتظار خرید در سازمان یار

10 XP
مشاهدات
301 مجموع مشاهدات
12 تعداد مشاهدات اعضا
345 مشاهدات عمومی
عملیات
0 لایک ها
0 دیس لایک ها
0 نظرها
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما
1. تاریخ تحویل فروشنده من 10 روز است. اگر چیزی را در تاریخ 15/04 سفارش دهم، تاریخ برنامه ریزی شده تحویل چه زمانی خواهد بود؟
2. به غیر از زمان انتظار تا تحویل، آیا زمان های تحویل دیگری وجود دارد؟
3. برای اولین بار"تاریخ زمان بندی شده خرید" را کجا می توانم مشاهده کنم؟