پیکربندی

ابتدا، به ماژول مدیریت پروژه> پیکربندی> تنظیمات بروید:

در بخش تنظیمات، چندین گزینه در تب مدیریت وظایف مشاهده خواهید کرد. می توانید برای سازماندهی وظایف خود، آنها را تقسیم بندی کنید، برای اجرای این امر، گزینه  "زیر وظایف"  را تیک بزنید، سپس برای اعمال تغییرات، بر روی دکمه  "ذخیره"  کلیک کنید:اکنون به ماژول پروژه> پروژه ها بروید و پروژه مورد نظر را باز کنید:


 


اکنون اگر هر یک از وظایف پروژه را باز کنید، دکمه "زیر وظایف" را در بالا سمت چپ فرم مشاهده خواهید کرد:

 

با کلیک بر روی دکمه "زیر وظایف" ، مانند تصویر زیر به صفحه جدیدی هدایت خواهید شد، می توانید با کلیک بر روی دکمه "ایجاد" و یا "آیکون +" ، زیر وظیفه جدید برای وظیفه اصلی ایجاد کنید:


 

 

در این قسمت می توانید فیلدهای "عنوان وظیفه" و "محول شد به" یعنی شخصی را که وظیفه به او اختصاص داده شده است، مشاهده کنید. بعد از پر کردن فیلدها، بر روی دکمه "افزودن" کلیک کنید. از طریق کلیک بر روی دکمه "ویرایش"،  می توانید زیر وظایف ایجاد کرده را تغییر دهید.همچنین می توانید از طریق کلیک بر روی دکمه "وظیفه اصلی" در فرم زیر وظایف، به وظیفه اصلی دسترسی داشته باشید.