Document topics

اصطلاحات عملیات پیشرفته خرید برای اطمینان از سیستم عامل اودوو تعریف شده است تا  شرکت استفاده کننده فقط صورتحساب کالای تحویل داده شده به شرکت را پرداخت کند.  این اصطلاحات در اودوو از پیش تعریف شده است و کاربر می تواند با انتخاب گزینه موجود در منوی تنظیمات، آن را در سیستم فعال کند.


اگر به ماژول خرید> پیکربندی> تنظیمات> تب حسابداری، بروید گزینه   "3 روش مرتبط: خریدها، دریافت ها و صورتحساب ها"  را مشاهده خواهید کرد:  اگر گزینه را فعال کنید، کاربر می تواند تغییرات مربوط به صورتحساب فروشنده را مشاهده کند.در صورت تأیید سفارش سفارش و دریافت محصولات، کاربر می تواند صورتحساب فروشنده مربوطه را برای خرید انجام دهد. در ایجاد صورتحساب فروشنده، قیمت محصولات به صورت خودکار تعیین می شود و داده های دفتر روزنامه نیز به همان صورتی است که در هنگام ایجاد فروشنده در سیستم، در توضیحات فروشنده توصیف شده است.


در تب "اطلاعات دیگر"، کاربر می تواند گزینه "باید پرداخت شود: بله" را مشاهده کند، که این گزینه به صورت خودکار به دلیل فعال کردن گزینه "3 روش مرتبط صورتحساب" در سیستم عامل، ایجاد شده است.