مشتری عزیز،


نسخه جدید وب سایت و زیر ساخت نرم افزاری شرکت تسهیل گستر با بهینه سازی های زیاد منتشر شد.


ما از نرم افزار قبلی خارج شده و در یک بستر نرم افزاری کاملا یکپارچه، امکانات و خدمات گسترده ای را در پاسخ به مطالبات متعدد مشتریانمان فراهم کرده ایم. از این پس با همه مشتریان، تامین کننده ها و کارکنانمان در یک بستر نرم افزاری یکپارچه دور هم خواهیم بود تا کسب و کار شما درست تر از پیش، الکترونیکی شود. از این پس با همه مشتریان، تامین کننده ها و کارکنانمان در یک بستر نرم افزاری یکپارچه دور هم خواهیم بود تا کسب و کار شما درست تر از پیش، الکترونیکی شود.


ما اطلاعات شما را از نرم افزار قبلی به این نرم افزار منتقل کرده ایم ولی به دلیل تدابیر امنیتی، نیاز هست رمز حساب کاربری خود را تغییر داده و با رمز جدید وارد سیستم جدید شوید.

با کلیک بر روی لینک "   بازیابی رمز عبور   " رمز دلخواه خود را در سیستم جدید تعریف کنید.


با در دست داشتن رمز عبور، به سایت تسهیل گستر به آدرس www.tashilgostar.com  بروید.


راهنمای استفاده از سامانه پشتیبانی مشتریان تسهیل گستر