فاکتور زمان صرف شده برای تیکت‌ها (خدمات پشتیبانی پیش‌پرداخت‌شده)

مهیا بودن شرایطی که در آن کار بر اساس خدمات پشتیبانی پیش‌پرداخت‌شده انجام شود، به این معنا است که سفارش فروش و فاکتور مربوطه صادر می‌شود و پس از انجام خدمات، می‌توانید زمان صرف شده را کسر کنید. این امکان در اودوو وجود دارد چراکه برنامه‌ها در اودوو به طور کامل یکپارچه هستند و در نتیجه، پاسخ به نیازهای مشتری سریعتر صورت می‌گیرد. 

راه‌اندازی

مرحله اول: راه‌اندازی یک تیم پشتیبانی

از داشبورد اصلی> برنامه سامانه پشتیبانی> پیکربندی> تیم‌های پشتیبانی را باز کنید و با کلیک روی دکمه ایجاد ، یک تیم ایجاد یا یک تیم موجود را ویرایش کنید و برگه ساعات کارکرد برای تیکت و صدور مجدد فاکتور زمان را فعال کنید. زیر برگه ساعات کارکرد برای تیکت یک پروژه انتخاب یا ایجاد کنید. پروژه انتخابی/ ایجاد شده، پروژه‌ای است که به طور پیش‌فرض، برگه ساعات کارکرد کارکنان در آن قرار ‌می‌گیرد. هرچند، در نهایت، می‌توان آن را برای هر تیکت اصلاح کرد. 


مرحله دوم: راه‌اندازی خدمات

از داشبورد اصلی> به برنامه فروش>پیکربندی> تنظیمات بروید و از بخش کاتالوگ محصول، واحدهای اندازه‌گیری را فعال کنید تا بطور انتخابی بتوانید به عنوان مثال ساعت‌ها یا واحدهای دیگر را به عنوان واحد اندازه‌گیری خدمات خود انتخاب کنید. 


سپس، دوباره از برنامه فروش> محصولات> محصولات بروید، محصولی را ایجاد یا یک محصول موجود را ویرایش کنید و نوع محصول را در آن، خدماتی قرار دهید. 


حالا، مدیریت صدور فاکتور مورد نظر خود را در تب فروش انتخاب کنید. پیشنهاد ما پیکربندی زیر است:


این پیکربندی تضمین می‌کند که فاکتور مشتری بر اساس تعداد ساعات پیش‌بینی شده در سفارش فروش صادر می‌شود، به این معنی که ساعات کم یا اضافه ثبت شده در نظر گرفته نمی‌شود. این پیکربندی همچنین تضمین می‌کند که هربار که سفارش فروش تأیید ‌شود، یک وظیفه جدید تحت پروژه مناسب ایجاد می‌شود و فرآیند را خودکار می‌سازد. 

 نکته:  پیشنهاد ما راه‌اندازی یک پروژه خاص بود، همان‌طور که برای این مثال جاری انجام شد. نکته مهمی که باید به یاد داشته باشید این است که باید آیتم سفارش فروش در پروژه یا وظیفه مربوطه جاگرفته و تنظیم شود تا فاکتور زمان صرف شده برای تیکت مجدداً صادر شود. 

پیش بینی فاکتور و ثبت زمان

مرحله اول: ثبت سفارش

از داشبورد اصلی> به برنامه فروش> سفارش‌ها> سفارش‌ها بروید و ثبت سفارش برای محصول خدمات پشتیبانی‌ای که قبلاً راه‌اندازی کرده‌اید را ایجاد کنید، برای مشتری‌ ای که باید تیکت فوق را باز کند. برای کمک به مشتری، تعداد ساعات موردنیاز را ثبت کنید و سفارش را تأیید کنید.


مرحله دوم: فاکتور مشتری

در قسمت فروش، سفارش فروش مربوطه را برای صدور فاکتور انتخاب کنید. 


مرحله چهارم: ثبت زمان صرف شده

باز هم در همان تیکت پشتیبانی مربوطه، ساعات صرف شده را زیر سربرگ برگه ساعات کارکرد ثبت کنید. 


 توجه داشته باشید که ساعات ثبت شده در فرم تیکت در ستون تحویل داده شده در سفارش فروش ارائه شده است.


نکته:  ساعات ثبت شده در تیکت به طور خودکار در برگه ساعات کارکرد و وظیفه اختصاصی ارائه می‌شود.