از ویژگی عملیات خودکار، برای اجرای عملیات استفاده می کنند. آنها براساس شرایط و ضوابط پیکربندی می شوند. نمونه هایی از عملیات خودکار عبارتند از: ایجاد فعالیت بعدی، تایید پیش فاکتور، اضافه کردن کاربر به عنوان دنبال کننده و بسیاری از موارد دیگر.


بیایید نحوه ایجاد و تعریف یک عملیات خودکار را قدم به قدم یاد بگیریم:

اولین قدم انتخاب مدلی است که عملیات بر روی آن اعمال می شود.

فیلد اجرا، رویدادی را تعریف می کند که باعث می شود عملیات خودکار اتفاق بیفتد:

 • هنگام ایجاد: هنگامی که یک رکورد جدید ایجاد می شود، توجه داشته باشید که رکورد برای اولین بار ذخیره می شود.

 • هنگام بروزرسانی: وقتی رکورد بروزرسانی می شود، توجه داشته باشید که پس از ذخیره شدن رکورد، بروزرسانی اتفاق می افتد.

 • هنگام ایجاد و بروزرسانی: هنگام ایجاد و یا بروزرسانی یک رکورد بعد از ذخیره کردن فرم.

 • هنگام پاک کردن: هنگام حذف  رکورد تحت شرایط تعیین شده.

 • بر اساس تغییرات فرم: هنگامی که مقدار فیلد اجرای مشخص شده در رابط تغییر می کند (کاربر قبل از ذخیره رکورد تغییرات را مشاهده می کند).

  توجه داشته باشید که این عملیات فقط با نوع اجرای کد پایتون قابل استفاده می باشد.

 • بر اساس شرایط زمانی:  تأخیر پس از تاریخ / زمان مشخصی اتفاق می افتد. اگر نیاز به تأخیر قبل از تاریخ راه انداز دارید، تأخیر را پس از تاریخ شروع تنظیم کنید. مثال: برای ارسال یادآوری 15 دقیقه قبل از جلسه، اگر تاریخ / زمان روی فرم مدل انتخاب شده تنظیم نشده باشد،  تاریخ / زمان در نظر گرفته شده یکی از ایجاد / بروزرسانی رکورد است.

   

برای هر گزینه اجرا می توان شرایطی را اعمال کرد، مانند:

 • قبل از بروز کردن دامنه: اگر انتخاب شود، این شرط باید قبل از به روزرسانی رکورد رعایت شود.

 • اعمال بر: اگر انتخاب شود، این شرط باید قبل از اجرای قانون عمل (عمل‏ در صف انجام) و بعد از به روزرسانی رعایت شود.

 

گزینه فعال، هنگامی که غیرفعال است، قانون پنهان است و اجرا نخواهد شد. در فیلد "عمل در صف انجام"، نوع عملیات سرور را انتخاب کنید تا هنگامی که رکوردها شرایط اجرا را دارند، اجرا شود:

 • اجرای کد پایتون: بلوک کد پایتون که اجرا خواهد شد. یک تب راهنما با متغیرهای قابل استفاده در دسترس است.

 • ایجاد رکورد: ایجاد یک رکورد جدید با مقادیر جدید.

 • به روز رسانی رکورد: به روز رسانی مقادیر یک رکورد.

 • اجرای چندین عملیات: تعریف یک عملی که باعث اجرای چندین عملیات دیگر سرور می شود.

 • ارسال ایمیل: ایمیل خودکار ارسال می شود.

 • اضافه کردن دنبال کنندگان: دنبال کنندگان از تغییرات وظیفه مطلع خواهند شد.

 • ایجاد فعالیت بعدی: فعالیتی را ایجاد می کند، مانند: تماس، ایمیل، یادآور.

 • ارسال پیامک:   پیامک متنی ارسال می کند.

 

برای مثال:

این فرایندی است که به روزرسانی فیلد ایمیل در مدل سرنخ /فرصت، اجرا بر اساس "هنگام بروزرسانی" تنظیم می شود:

 

 

 1. کاربر بدون تنظیم آدرس ایمیل، رکورد ایجاد می کند.

 2. کاربر رکورد تعریف آدرس ایمیل را به روزرسانی می کند.

 3. پس از ذخیره تغییرات، اتوماسیون بررسی می کند که آیا هر یک از فیلدهای مشاهده شده به روز می شوند (به عنوان مثال: نام فیلد email_from (ایمیل).

 4. اگر صحیح باشد، بررسی می کند که آیا رکورد با دامنه قبل از بروزرسانی مطابقت دارد (برای مثال: ایمیل تنظیم نشده است).

 5. اگر صحیح باشد، (بعد از به روزرسانی) بررسی می کند که آیا رکورد با اعمال دامنه مطابقت دارد (برای مثال: ایمیل تنظیم شده است)

 6. اگر صحیح باشد، "عمل در صف انجام" انتخاب شده در حالت رکورد انجام می شود.بیشتر بدانید: