فهم معیارهای اندازه‌گیری

معیارهای اندازه‌گیری، مقادیری هستند که به شما کمک می‌کنند میزان پیشرفت را بسنجید و این معیارها می‌توانند یک شیوه مؤثر و کارا برای برقراری پیوند بین کارکنان و اهداف باشند. با ایجاد یک گردش‌کار در اودوو، محتوای بصری آن، معیارها را در قالب نمودار و به صورت اعداد نمایش می‌دهد. اجازه دهید مثال زیر را در نظر بگیریم: 


هدف - هدف تجاری- سرنخ/ فرصت است و به آنهایی محدود شده است که نام برچسب‌شان شامل کلمه (توضیح) “محصول”  و دارای یک آدرس ایمیل باشد. تعداد کل 3 رکورد با این معیارها مطابقت دارد.


 با هربار اجرای سیستم، اعداد به‌روزرسانی و عملیات‌ها راه‌اندازی می‌شود و سیستم با درنظرگرفتن مدل هدف و بررسی اضافه‌شدن یا اصلاح رکوردهای جدید، روند فوق را به‌روز نگه می‌دارد.


 اینجا، فیلتر برای همه فعالیت‌ها اعمال شده است. سرنخ‌هایی که در این فاصله برچسب را از دست داده‌اند، از فعالیت‌های بعدی حذف می‌شوند.

رکوردها یک عدد آنی است بنابراین به هنگام گردش کار، در رکوردهای فرصت می‌تواند تغییرات - حذف، اضافه، اصلاح - صورت گیرد و تعداد رکوردها به‌روزرسانی شود، اما تعداد شرکت‌کنندگان قابل تغییر نیست چراکه این معیار، فرصت‌هایی که قبلاً به عنوان شرکت‌کنندگان تنظیم شده‌اند را حذف نخواهد کرد و فقط فرصت‌های جدید را اضافه می‌کند. به همین دلیل، تعداد رکوردها می‌تواند با تعداد شرکت‌کنندگان متفاوت باشد. 

شما همچنین می‌توانید فیلترهایی را برای فعالیت‌ها به صورت جداگانه، تحت دامنه اعمال کنید. یک ویژگی کاربردی که مشخص می‌کند یک فیلتر اختصاصی، تنها در صورتی عمل خواهد کرد که رکوردها، شرایط یا الزامات فیلترها، فعالیت و دامنه آن را برآورده سازند. 

مثال: برای فعالیت ارسال پیامک، می توانید مطمئن شوید که یک شماره تلفن تنظیم شده است تا از ارسال پیامکی که دچار خطا شده و ارسال نمی شود ، جلوگیری کنید.


موفقیت، تعداد دفعاتی است که جستجوی شرکت‌کنندگان- آنهایی که با فیلترهای فعالیت مورد نظر مطابقت دارند - با توجه به تعداد کل شرکت‌کنندگان به طور موفقیت‌آمیزی انجام شده باشد. اگر یک شرکت‌کننده با این شرایط مطابقت نداشته باشد، به رد شده‌ها ها اضافه می‌شود. 


با حرکت دادن نشانگر مکان‌نمای موس روی نمودار، می‌توانید تعداد شرکت‌کنندگان ردشده و موفق را به طور روزانه در 15 روز اخیر ببینید.

  ب ا هربار اضافه شدن رکورد جدید به مدل هدف، این رکورد به طور خودکار به گردش کاری اضافه خواهد شد و گردش کاری را از ابتدا (عملیات اصلی) شروع خواهد کرد.