راهنمای سازمان یار، راهکار مدیریت منابع سازمان

جهت دستیابی به راهنمای بخشی از امکانات و ماژول های پایه سازمان یار (راهکار مدیریت منابع سازمان (ERP))، روی عنوان مورد نظر کلیک کنید.