این پلت فرم اجازه می دهد تا ماژول پایانه فروش با استفاده از چندین کارمند کار کند، بنابراین استفاده از قابلیت ورود/ خروج به سیستم و خروج از کارمندان است. هنگامی که نشست پایانه فروش شروع می شود، کاربر ویزار کوچکی مانند تصویر زیر مشاهده خواهد کرد. در اینجا کاربر می تواند شناسه کارمند حاوی اطلاعات بارکد را اسکن کند یا گزینه "انتخاب صندوقدار" مربوطه را انتخاب کنید.

 

 

در اینجا کاربر لیست صندوقدار های تخصیص یافته را مشاهده خواهد کرد که یکی از آنها را می تواند انتخاب کند و سپس به شنست وارد شود.


علاوه بر این کاربر می تواند از کارمندان بخواهد بعد از هر نشست یا شیفت کارمند، جزئیات موجودی موجود در پول نقد یا حساب بانکی را ارائه دهند.