هنگامی که صورتحساب های فروشنده در اودوو ثبت می شود، شما می توانید بدون پرداخت هزینه های زیاد، مبلغ صحیح را در زمان مناسب به فروشندگان پرداخت کنید. همچنین اودوو گزارش هایی را برای دنبال کردن مانده های پرداختنی به شما ارائه می دهد. اگر می خواهید صورت حساب های دریافتنی فروشنده را از فروشندگان خود کنترل / مدیریت کنید، می توانید از  "ماژول خرید"  استفاده کنید، زیرا کنترل و مدیریت این عملیات وابسته به خرید / سفارشات خرید است. این ماژول به شما امکان کنترل و تکمیل مجدد صورت حساب های دریافتنی را می دهد.

پیکربندی

برای ایجاد صورتحساب جدید، دو روش وجود دارد:

1. ماژول حسابداری> نمای کلی> دفتر روزنامه صورت حساب های فروشنده> کلیک بر روی دکمه "صورت حساب جدید"

2. ماژول حسابداری> فروشندگان> صورت حساب> کلیک بر روی دکمه "ایجاد"
اکنون اگر بر روی دکمه "ایجاد" کلیک کنید، به صفحه ایجاد مانند تصویر زیر هدایت خواهید شد:


در اینجا، می توانید صورت حساب فروشنده جدید را از طریق انتخاب تامین کننده و شماره ارجاع، ثبت کنید.

در تب "سطرهای فاکتور" ، محصول، برچسب، مالیات، تعداد و قیمت را اضافه نمایید.اگر "حساب" متصل به این محصول وجود ندارد، می توانید با کلیک بر روی "ایجاد و ویرایش" یک حساب جدید برای این محصول ایجاد کنید:با کلیک بر روی دکمه "ایجاد و ویرایش" ، یک ویزارد مانند تصویر زیر ظاهر خواهد شد:بعد از پر کردن فیلدهای مورد نیاز، بر روی دکمه "ذخیره" کلیک کنید:برای ارسال صورتحساب به تامین کننده، بر روی دکمه "ارسال" کلیک کنید:سپس بر روی دکمه "ثبت پرداخت" کلیک کنید:
بعد از کلیک بر روی دکمه "تایید" در ویزارد ثبت پرداخت، مشاهده خواهید کرد که صورت حساب، پرداخت شده است:اکنون، یک داده دفتر روزنامه مربوط به فاکتور ایجاد می شود، برای مشاهده دفتر روزنامه، به ماژول حسابداری> حسابداری> دفتر روزنامه> خرید بروید:
گزارش   ها

مانده پرداختنی

برای مشاهده گزارش مانده پرداختنی، به  ماژول حسابداری> گزارش> گزارش های طرف همکار> دفتر کل طرف همکار  بروید و بر روی  "دفتر کل طرف همکار"  کلیک کنید:در ویزارد باز شده، در فیلد "مربوط به طرف همکار"،   حساب های پرداختنی  را انتخاب کنید، سپس بر روی دکمه  "چاپ"  کلیک کنید تا گزارش های مربوط به "مانده پرداختنی" دفتر کل طرف همکار چاپ شود: