نرم افزار اودوو به کاربران امکان می دهد پیام های هشدار دهنده خودکار را در عملیات مختلف انبار ایجاد کنند. پیام های هشدار دهنده را می توانید از طریق ماژول انبار> پیکربندی> تنظیمات> تب عملیات ها ، با کلیک بر روی گزینه "هشدارها" ، فعال کنید. این هشدارهای آگاه کننده و یا مسدودکننده را  می توانید در مورد طرفهای همکار دریافت کنید.