ما دیده ایم که بسیاری از رهبران جوان پروژه فکر می کنند که در مقابل افراد باتجربه "به اندازه کافی خوب" نیستند و بنابراین در برابر آنچه فکر می کنند درست است، ایستادگی نمی کنند.


تجربه بیش از حد اهمیت داده می شود و می توان گفت تصمیمات کسب و کار همیشه باید توسط عقل سلیم پشتیبانی شود، نه (فقط) تجارب گذشته. برای منطقی بودن، نیازی به با تجربه بودن نیست. گاهی اوقات، اهمیت تجربه بیشتر از اثبات دانش است: افراد کارها را "بر اساس تجربه" (عادت ها) انجام می دهند، نه به این دلیل که منطقی ترین روش با توجه به زمینه است.


به همین دلیل، رهبران جوان پروژه نباید در مورد دفاع از نقطه نظرات خود و به چالش کشیدن افراد باتجربه نگران باشند. این کار، افراد مجرب را وادار می کند تا توضیح دهند که چرا طبق روش خاصی فکر می کنند. اگر منطقی باشد، تجربه آنها شما را متقاعد می کند. در غیر اینصورت، آزادانه از دیدگاه خود دفاع کنید.

طی چند سال گذشته بیش از 60 رهبر پروژه را استخدام کرده ام و بیشتر آنها تازه فارغ التحصیل شده بودند. آنها روشن فکر، باانگیزه و پر انرژی بودند و می خواستند خودشان را ثابت کنند.


روش اجرای پروژه ما که همراه با تکامل مداوم محصول بود، باعث شد در ماه های اول، منحنی یادگیری تازه واردان به عنوان رهبر پروژه تقریباً عمودی باشد. آموزش خوب نسبت به تجربه، ابزارهای مناسبی را در هنگام متقاعد کردن مشتریان در اختیار آنها قرار می دهد.


پیام مهمی که به افراد تازه واردم می رسانم همیشه این است که فارغ از دانش و تجربه، مهمترین مهارت برای موفقیت به عنوان رهبر پروژه، داشتن یک ذهنیت قوی هست.


کاترین، رئیس رهبران پروژه ، اودوو بلژیک