نرم افزار زیبای حسابداری

در کمترین زمان، بیشترین کار را انجام دهید.

ویژگیهای عمومی که زندگی شما را تغییر خواهد داد

همه ابزار صرفه جویی کننده زمان برای توسعه کسب و کار شما.

هماهنگ سازی با بانک

صورت حسابهای بانکی خود را به طور خودکار با بانک هماهنگ کنید و یا اینکه فایل ها را وارد کنید.


صدور فاکتور

فاکتورهای حرفه ای ایجاد کنید، صورت حسابهای دوره ای را مدیریت نموده و پرداخت ها را به راحتی رهگیری کنید.

سازمان یار• متن و تصویر

مدیریت صورت حسابها و هزینه ها

فاکتورهای تامین کنندگان را کنترل کنید و پیش بینی واضح از صورت حسابهای آتی به دست آورید. 


مغایرت گیری آسان

در زمان صرفه جویی نموده و 95% مغایرت گیری را با ابزار هوشمند مغایرت گیری به صورت خودکار انجام دهید. 

پرداخت را سریعتر دریافت کنید

صدور فاکتور الکترونیکی و پیگیری های خودکار

فاکتورهای حرفه ای ایجاد و ارسال کنید و پرداخت ها را آنلاین دریافت کنید.

فقط با چند کلیک، به بدهکاران، یادآور ارسال کنید. برای دریافت سریع تر پرداخت ها، پیگیری ها را راه اندازی و خودکار کنید. 

فاکتورها را به طور خودکار از سفارش های فروش، سفارش های تحویل ایجاد کنید و یا آنها را بر اساس زمان و مطالب پایه ریزی کنید.

صورت حسابهای زیبا و خوش ساخت

گزارش های شما به روشی که دوست دارید.

گزارش درآمدهای خود، ترازنامه و یا صورت حسابهای گردش نقدی را به راحتی ایجاد کنید.

داده ها را سریعتر فیلتر نموده، بزرگنمایی و مقایسه کنید.

از مکعب های کسب و کار برای گزارش در هر یک از ابعاد استفاده کنید.

سازمان یار• متن و تصویر

دیگر نیازی نیست تراکنش ها را دستی ثبت کنید

یکپارچگی با سایر برنامه ها

هزینه ها

هزینه ها را پیگیری کرده و آنها به صورت دسته هایی دوباره فاکتور کنید.

موجودی

تراکنش ها را با موجودی خود هماهنگ کنید.


پایانه فروش

فاکتورها را به راحتی از تراکنش های پایانه فروش ایجاد کنید.

فروش

وظایف پروژه را به طور خودکار از سفارش های فروش ایجاد کنید.