تبلیغات و بازاریابی دیجیتال

کسب و کار خود را با بازاریابی جاذبه ای مقیاس بندی کنید- قسمت چهارم

در مقالات بازاریابی جاذبه ای ما، من توضیح دادم که چگونه ایجاد محتوای عالی می تواند تاثیر مثبتی بر فرآیند کسب و کار شما داشته باشد. گام بعدی در استراتژی بازاریابی شما، تقویت فرایند نگهداری و مشتریانتان است.

تبلیغات و بازاریابی دیجیتال

کسب و کار خود را با بازاریابی جاذبه ای مقیاس بندی کنید- قسمت سوم

در مقاله قبلی بازاریابی جاذبه ای، توضیح دادم که چگونه برای جذب بازدید کنندگان وب سایت و تبدیل آنها به کاربر وفادار و همیشگی چه کارهایی باید انجام دهید. اکنون که این عمل را انجام داده اید، هدف بعدی این است که این مشتریان بالقوه را به مشتریان بالفعل تبدیل کنید!

تبلیغات و بازاریابی دیجیتال

کسب و کار خود را با بازاریابی جاذبه ای مقیاس بندی کنید- قسمت دوم

در بخش بازاریابی جاذبه ای، ابتدا توضیح دادم که چقدر سخت است که غریبه ها (کاربران نا آشنا) را به یک صفحه وب جلب کنیم. پس از آنکه توانستید کاربر را به سوی سایت خود جذب کنید، باید با ایجاد یک صفحه فرود درجه یک آن ها را در سایت خود نگه دارید.