سازمان یار ( Odoo )

رهبری تیم در اُدوو: یک رهبر تیمی باشید، نه یک مدیر!


سازمان یار ( Odoo )

سازمان دهی، تبلیغات، فروش؛ مدیریت یکپارچه رویداد


سازمان یار ( Odoo )

ERP چیست؟


سازمان یار ( Odoo )

چالشهای اجرا و پیاده سازیERP در سازمانهای كشور


سازمان یار ( Odoo )

دلايل و مزاياي پياده سازي ERP در سازمانها


سازمان یار ( Odoo )

اصول ERP


سازمان یار ( Odoo )

ارزيابي فروشندگان نرم افزارهاي ERP


سازمان یار ( Odoo )

مفهوم ERP


سازمان یار ( Odoo )

نگرشي به برنامه ريزي منابع سازماني (ERP )