سازمان یار ( Odoo )

نکاتی که کسب و کارهای کوچک باید درمورد CRM بدانند

سازمان یار ( Odoo )

اهمیت ایجاد یکپارچگی در سازمان