خرید

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

چرا اودوو اجازه می دهد دو فاکتور در یک سفارش خرید ایجاد شود؟

سلام

چرا اودو اجازه می دهد دو فاکتور در یک سفارش خرید ایجاد شود؟ چگونه می توانم این مورد را غیرفعال کنم؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

با سلام

این گزینه برای این است که فروشندگان را فقط بر اساس آنچه تحویل داده می شود فاکتور کنید، گزینه هایی برای کنترل صورتحساب از طریق ماژول خرید> پیکربندی> تنظیمات> تب حسابداری برای شما ارائه داده شده است:


اگر فقط یک صورتحساب می خواهید، تعدادسفارش داده شده را انتخاب کنید ( در این صورت بدون توجه به محصول دریافتی، بر اساس تعداد سفارش داده شده صورت حساب ایجاد خواهد شد).

منابع آموزشی مرتبط با این دسته بندی:
 
تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!