مالی و حسابداری

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

مدل های مغایرت گیری

سلام

چگونه می توانم مدل های مغایرت گیری جدیدی ایجاد کنم؟


تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

با سلام

برای مشاهده پاسخ، به کتاب راهنما و ویدئو آموزشی "مدل های مغایرت گیری" از طریق لینک های زیر مراجعه نمایید:

https://www.tashilgostar.com/bank-statement-and-reconciliation#Reconciliation-models
https://www.tashilgostar.com/slides/slide/46

منابع آموزشی مرتبط با این دسته بندی:
 
تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!