مالی و حسابداری

بر بستر نرم افزار سازمان یار (نسخه بومی سازی شده Odoo ERP)، کسب و کار الکترونیکی جامع و یکپارچه متناسب با نیاز شما را ایجاد می کنیم.

0

دفتر کل طرف همکار و دفتر کل عمومی

دفتر کل طرف همکار و دفتر کل عمومی چه تفاوتی دارند؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

سلام

دفتر کل عمومی تراکنش های حسابداری هر حساب را به صورت بدهکار و بستانکار نشان می دهد. در حالی که دفتر کل طرف همکار تراکنش های حسابداری هر یک از طرف های همکاری را با مقدار بستانکار و بدهکار نشان می دهد.

 

منابع آموزشی مرتبط با این دسته بندی:
 
تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما