بارکد

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

پیکربندی بارکد محصول

سلام

چگونه می توان بارکدها را برای محصولات اختصاص داد؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

سلام

برای مشاهده پاسخ به کتاب راهنمای بارکدخوان در لینک زیر مراجعه کنید:

https://www.tashilgostar.com/barcode-setup#cfg-barcode

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما