فروش

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

نحوه تغییر نوع محصول

سلام

ما ماژول انبار را حذف کرده ایم، با این حال همچنان محصول به عنوان قابل ذخیره سازی در لیست نوع محصول نشان داده می شود، چگونه می توانم آن را حذف کنم؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

با سلام

اگر عملیات انتقال برای این محصول صورت گرفته باشد، نمی توانید آن را حذف کنید، فقط می توانید آن را بایگانی نمایید. تراکنش های تأیید شده از طریق اودوو به هیچ عنوان حذف نمی شوند.

منابع آموزشی مرتبط با این دسته بندی:
 

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!