تولید

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

اگر محصولی را به اشتباه در "زمان بندی تولید اصلی" وارد کرده باشیم، چه کاری می توانیم انجام دهیم؟

با سلام

من اشتباها یک محصول را در "زمان بندی تولید اصلی" وارد کرده ام، چگونه می توانم آن را حذف کنم؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

سلام

با کلیک بر روی سطل کوچک موجود در سمت چپ، به راحتی می توانید محصول را از زمان بندی تولید اصلی حذف کنید.


برای اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید از طریق لینک زیر به کتاب راهنمای ما مراجعه نمایید:
https://www.tashilgostar.com/management-use-mps

منابع آموزشی مرتبط با این دسته بندی:
 
تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!