بازاریابی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

امکان دریافت پیامک از سوی مشتریان

تصویر پروفایل
پرفیری

آیا این امکان در سیستم اودوو وجود دارد که پیامهای ارسالی به شماره ثبت شده در اودوو در بخشی ذخیره شده و مسئول سیستم، آن را به افراد ارجاع دهد. در واقع، عملکردی مانند ماژول تیکت یا پشتیبانی در سیستم اودوو

تصویر پروفایل
انصراف
2 پاسخ ها
0
بهترین پاسخ

بله مشتریان شما می توانند برایتان پیامک ارسال کنند و شما در قسمت دریافتی می بینید.البته فراموش نشود که اینکار بعد از خرید خط اختصاصی مقدور می باشد.


تصویر پروفایل
انصراف
0
تصویر پروفایل
پرفیری
بهترین پاسخ

در حال حاضر، شرکت از طریق پنل پیامکی، خطی را تهیه نموده است.
قسمت دریافت، چه بخشی می باشد؟

مطابق تصویر پیوستی

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما