بازاریابی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

نحوه ایجاد کمپین های ایمیل

چگونه می توان کمپین های ایمیل را در اودوو ایجاد و مدیریت کرد؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

سلام

برای مشاهده پاسخ، به سوالات متداول در لینک زیر مراجعه کنید:

https://www.tashilgostar.com/faq-email-marketing#collapseTarget=myCollapseTab1625488003222

منابع آموزشی مرتبط با این دسته بندی:
 
تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما