بازاریابی

بر بستر نرم افزار سازمان یار (نسخه بومی سازی شده Odoo ERP)، کسب و کار الکترونیکی جامع و یکپارچه متناسب با نیاز شما را ایجاد می کنیم.

0

نحوه دریافت جرئیات آزمون های انجام شده در کمپین از طریق ماژول اتوماسیون بازاریابی اودوو

آیا می توانم جزئیات آزمون های انجام شده در یک کمپین را از طریق ماژول اتوماسیون بازاریابی اودوو را دریافت کنم؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

سلام

بله، در داخل هر یک از کمپین ها، یک دکمه "آزمون ها" وجود دارد که تعدد آزمون ها را نشان می دهد، با کلیک بر روی آن می توانید جزئیات آزمون مورد نظر را مشاهده نمایید:

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما