پروژه و ثبت ساعات کارکرد

بر بستر نرم افزار سازمان یار (نسخه بومی سازی شده Odoo ERP)، کسب و کار الکترونیکی جامع و یکپارچه متناسب با نیاز شما را ایجاد می کنیم.

0

ایجاد وظیفه جدید

چگونه می توانم وظایف جدیدی دیگری از طریق ماژول مدیریت پروژه ایجاد کنم؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ

پاسخ شما