پروژه و ثبت ساعات کارکرد

بر بستر نرم افزار سازمان یار (نسخه بومی سازی شده Odoo ERP)، کسب و کار الکترونیکی جامع و یکپارچه متناسب با نیاز شما را ایجاد می کنیم.

0

محدود کردن قابلیت مشاهده پروژه

سلام

چگونه می توان قابلیت مشاهده پروژه را در ماژول پروژه محدود کرد؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

می توانید از طریق ماژول پروژه ها> پیکربندی> پروژه ها، پروژه مورد نظر را انتخاب کرده، سپس در تب تنظیمات، وضعیت نمایش پروژه را تنظیم کنید:


  • کاربران داخلی دعوت شده: کارکنان ممکن است فقط پروژه و وظایف دنبال شده را مشاهده کنند.

  • همه کاربران داخلی: کارکنان ممکن است تمام پروژه ها و وظایف را مشاهده کنند.

  • کاربران پورتال دعوت شده و تمام کاربران داخلی: کارمندان (کاربران داخلی) می توانند همه چیز را ببینند، کاربران پورتال، پروژه و وظایف دنبال شده را می توانند مشاهده کنند.

منابع آموزشی مرتبط با این دسته بندی:
 
تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما