پروژه و ثبت ساعات کارکرد

بر بستر نرم افزار سازمان یار (نسخه بومی سازی شده Odoo ERP)، کسب و کار الکترونیکی جامع و یکپارچه متناسب با نیاز شما را ایجاد می کنیم.

0

آیا می توانم برای شناسایی آسانتر وظایف، کاور و یا رنگی برای آنها تعریف کنم؟

سلام

آیا می توانم برای شناسایی آسانتر وظایف، کاور و یا رنگی برای آنها تعریف کنم؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

به ماژول پروژه ها> وظیفه بروید و نمای کانبان را انتخاب نمایید:


پس بر روی سه نقطه موجود در وظیفه کلیک کنید، در آنجا می توانید بر روی "تنظیم تصویر کاور" کلیک کرده و تصویر مورد نظر را بارگذاری کنید. همچنین می توانید بر روی رنگ هایی که در لیست قابل مشاهده است، کلیک کنید تا بر اساس رنگ، وظایف را مرتب سازی نمایید:
منابع آموزشی مرتبط با این دسته بندی:
 
تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما