پروژه و ثبت ساعات کارکرد

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

آیا می توانم برای شناسایی آسانتر وظایف، کاور و یا رنگی برای آنها تعریف کنم؟

سلام

آیا می توانم برای شناسایی آسانتر وظایف، کاور و یا رنگی برای آنها تعریف کنم؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

به ماژول پروژه ها> وظیفه بروید و نمای کانبان را انتخاب نمایید:


پس بر روی سه نقطه موجود در وظیفه کلیک کنید، در آنجا می توانید بر روی "تنظیم تصویر کاور" کلیک کرده و تصویر مورد نظر را بارگذاری کنید. همچنین می توانید بر روی رنگ هایی که در لیست قابل مشاهده است، کلیک کنید تا بر اساس رنگ، وظایف را مرتب سازی نمایید:
منابع آموزشی مرتبط با این دسته بندی:
 
تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما