پروژه و ثبت ساعات کارکرد

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

آیا می توانم برای شناسایی آسانتر وظایف، کاور و یا رنگی برای آنها تعریف کنم؟

سلام

آیا می توانم برای شناسایی آسانتر وظایف، کاور و یا رنگی برای آنها تعریف کنم؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

به ماژول پروژه ها> وظیفه بروید و نمای کانبان را انتخاب نمایید:


پس بر روی سه نقطه موجود در وظیفه کلیک کنید، در آنجا می توانید بر روی "تنظیم تصویر کاور" کلیک کرده و تصویر مورد نظر را بارگذاری کنید. همچنین می توانید بر روی رنگ هایی که در لیست قابل مشاهده است، کلیک کنید تا بر اساس رنگ، وظایف را مرتب سازی نمایید:
منابع آموزشی مرتبط با این دسته بندی:
 
تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!