پایانه فروش

بر بستر نرم افزار سازمان یار (نسخه بومی سازی شده Odoo ERP)، کسب و کار الکترونیکی جامع و یکپارچه متناسب با نیاز شما را ایجاد می کنیم.

0

آیا می توانیم چندین سفارش را هم زمان در ماژول پایانه فروش پردازش کنیم؟

آیا می توانیم چندین سفارش را هم زمان در ماژول پایانه فروش پردازش کنیم؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

بله، با کلیک بر روی سفارش ها، به منوی سفارش ها هدایت خواهید شد در آنجا می توانید بدون حذف سفارش قبلی، چندین سفارش جدید ایجاد کنید:

 


منابع آموزشی مرتبط با این دسته بندی:
 
تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما