پایانه فروش

بر بستر نرم افزار سازمان یار (نسخه بومی سازی شده Odoo ERP)، کسب و کار الکترونیکی جامع و یکپارچه متناسب با نیاز شما را ایجاد می کنیم.

0

مدیریت و ایجاد طبقات

 سلام

چگونه می توانم در پایانه فروش رستوران، طبقات مورد نظر را ایجاد و مدیریت کنم؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

سلام

برای مشاهده پاسخ، به کتاب راهنمای ما از طریق لینک زیر مراجعه کنید:

https://www.tashilgostar.com/configuring-table-management

منابع آموزشی مرتبط با این دسته بندی:
 
تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما