پایانه فروش

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

چگونه می توان انبار را در پایانه فروش پیکربندی کرد؟

چگونه می توانم انبار را در پایانه فروش پیکربندی کنم؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

از طریق ماژول پایانه فروش> پیکربندی> پایانه فروش> انتخاب پایانه فروش مورد نظر> قسمت انبار، نوع عملیاتی را که برای ثبت برداشت محصولات استفاده شده است، اضافه کنید. علاوه بر این، محصولات از محل منبع پیش فرض این نوع عملیات گرفته خواهد شد.

 

منابع آموزشی مرتبط با این دسته بندی:
 
تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!