پایانه فروش

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

مدیریت و ایجاد طبقات

 سلام

چگونه می توانم در پایانه فروش رستوران، طبقات مورد نظر را ایجاد و مدیریت کنم؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

سلام

برای مشاهده پاسخ، به کتاب راهنمای ما از طریق لینک زیر مراجعه کنید:

https://www.tashilgostar.com/configuring-table-management

منابع آموزشی مرتبط با این دسته بندی:
 
تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما