آغاز کار با سازمان یار

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

1

تغییر در پیکربندی ارزها

سلام

من نیاز به تغییراتی در پیکربندی ارزها دارم، می خواهم واحد پول مورد نظر به دلار تغییر کند یا اینکه بتوانم از بین هردو یکی را انتخاب کنم، چه راهکاری برای حل مشکل من دارید؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
1
بهترین پاسخ

لطفا اسناد ما را درمورد "چند ارزی در اودوو" مطالعه فرمایید:

https://www.tashilgostar.com/multi-currencies-in-odoo

منابع آموزشی مرتبط با این دسته بندی:
 

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!