آغاز کار با سازمان یار

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

1

نحوه ایجاد کانال جدید در ماژول بحث و گفتگو اودوو

سلام

چگونه می توانم یک کانال جدید در ماژول بحث و گفتگو ایجاد کنم؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

سلام

برای مشاهده پاسخ، به کتاب راهنمای ماژول بحث و گفتگو در لینک زیر مراجعه کنید:

https://www.tashilgostar.com/odoo-book-v13-discuss#Creating-Channel

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما