انبار

بر بستر نرم افزار سازمان یار (نسخه بومی سازی شده Odoo ERP)، کسب و کار الکترونیکی جامع و یکپارچه متناسب با نیاز شما را ایجاد می کنیم.

0

چگونه همه اطلاعات محصولات را به روز کنیم؟

سلام

من محصولات زیادی در انبار دارم و باید هزینه های محصولات را با استفاده از ایمپورت قالب محصولات جدید، به روز رسانی کنم. علاوه بر این محصولات تکراری زیادی نیز در بین آنها پیدا کردم. چگونه می توانم با جلوگیری از موارد تکراری، هزینه محصولات را همزمان به روز کنم؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
1
بهترین پاسخ

با سلام

برای این منظور از شناسه خارجی استفاده کنید. اگر داده ها را با شناسه های خارجی موجود وارد نمایید، رکوردها به روز می شوند، در غیر این صورت از نو ایجاد خواهند شد. اما توجه داشته باشید که قالب ها و گونه های محصولات را با هم قاطی نکنید.

منابع آموزشی مرتبط با این دسته بندی:
 
تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما