ادغام ماژول خدمات در محل با ماژول سامانه پشتیبانی ، به تیم پشتیبانی شما اجازه می دهد تا درخواست های خدمات در محل را مستقیماً مدیریت کند. همچنین این قابلیت به انجام فرآیند ها سرعت می بخشد زیرا می توانید وظایف مربوط به خدمات در محل را از طریق تیکت ها ایجاد و برنامه ریزی کنید.

نحوه فعالسازی

به ماژول سامانه پشتیبانی> پیکربندی> تیم های پشتیبانی بروید، تیم پشتیبانی مورد نظر را باز کنید، سپس ویژگی "خدمات در محل" را فعال کرده و بر روی دکمه "ذخیره" کلیک نمایید:با فعالسازی این گزینه، دکمه  "برنامه ریزی مداخلات" در تیکت های تیم پشتیبانی ظاهر خواهد شد:


 

با کلیک بر روی دکمه "برنامه ریزی مداخلات"، می توانید وظایف خدمات در محل را ایجاد و برنامه ریزی کنید: