مدیریت پروژه ها

نرم افزار زیبا  و  آسان

واسط مدرن


سازمان دهی

یک نمای ساده درگ و دراپ که به شما کمک می کند تا وظایف را در مرحله درست، گروه بندی کنید.


زمان بندی

برنامه ریزی گروه خود را به راحتی چک کنید و برای انجام در محدوده زمانی معین، دوباره زمان بندی کنید.


برنامه ریزی

مهلت و پیشرفت پروژه های خود را با یک بازبینی واضح، پیگیری کنید.تجزیه و تحلیل

بازبینی خوبی از حجم کاری خود و از وضعیت وظایف افراد داشته باشید.


نیازها و منابع را پیش بینی کنید

عملکرد پروژه و قابلیت دسترسی کارمندان

پروژه های آتی را با پیش بینی بر اساس پروژه های قابل قیاس برنامه ریزی نموده و مهلت آنها را دقیق تر برآورد کنید. برای سودآوری رو به رشد، پیش بینی ها را با برگه های زمانی واقعی مقایسه کنید. 

سازمان یار• متن و تصویر
سازمان یار• تصویر و متن

قدرت اطلاعات بصری را مهار کنید

مدیریت انعطاف پذیر پروژه ها را آسان انجام دهید. 

فرایندها را ساده سازی کنید و همکاری کارمندان را افزایش دهید.

پروژه خود را به وظایفی تقسیم بندی کنید و آنها را برای همکاری بیشتر به گروه خود اختصاص دهید. 

برای ساده سازی بازبینی گردش کار، مراحل سفارشی برای هر پروژه ایجاد کنید و کارایی کلی پروژه را افزایش دهید.

در مورد وظایف، بحث و گفتگو کنید

اسناد را به اشتراک بگذارید

یادداشت ها را سریع اضافه کنید و یا فایل ها را به وظایف پیوست نموده و با گروه خود در ارتباط باشید. از گفتگوی آنلاین برای برقراری ارتباط استفاده کنید. 

سازمان یار• متن و تصویر

دامنه پروژه را با بازبینی خوانا مفهوم سازی کنید

نمای نمودار پویا و کاربردی برای هر وظیفه

برای تحلیل داده های خود با استفاده از ابزار قدرتمند جستجو، فیلتر و گروه بندی، نمای نمودار ایجاد کنید. واسط های بصری منحصر به فرد و گوناگون به شما کمک می کند تا پروژه های خود را در هر سطحی پیگیری کنید.  

سازمان یار• تصویری با یک عنوان

یکپارچگی کامل با نرم افزارهای سازمان یار


فروش

سفارش های خرید و فروش را با یک کلیک به فاکتور تبدیل کنید و از طریق پرداخت، آنها را رهگیری کنید.


امضای الکترونیکی

فرایند امضای قراردادهای خود را به صورت خودکار انجام دهید.صدور فاکتور

پیش فاکتورها را با یک کلیک به فاکتورهایی با ظاهر حرفه ای تبدیل کنید.ارسال ایمیل گروهی

پیامهای صحیح را به سرنخ ها، پتانسیل های فروش و مشتریان ارسال کنید.