مدیریت کیفیت برای تولیدکنندگان مدرن

 

نکات کنترل کیفی

طرف همکار شما در مسیر APQP (برنامه ریزی پیشرفته کیفیت محصول) 

برنامه های کنترل کیفی را برای ارزیابی کیفی در عملیات انبار (بازرسی هنگام دریافت و بازرسی نهایی) و یا عملیات تولید (بازرسی در جریان فرایند) تعریف کنید. 

بازرسی ها را در جریان فرایند، نهایی سازی و دریافت بر اساس طرح کنترل کیفیت، انجام دهید. طرح های کنترل کیفی را برای اجرای بازرسی ها در جریان فرایند، نهایی سازی و دریافت محصول تعریف کنید.

ثبت فرایند تایید بخش تولید(PPAP)  را مدیریت و رهگیری کنید. کنترل فرایند آماری (SPC) خود را تنظیم نمایید. اسناد تحلیل اثرات و حالت عدم موفقیت فرایند (PFMEA)  را به مسیرها ضمیمه کنید. 

سازمان یار• متن و تصویر

مدیریت هشدارهای کیفی با رابط کاربری عالی

شما به سازمان دهی هشدارهای کیفی در رابط کانبان سازمان یار، علاقمند خواهید شد. برای گزارش پیشرفت و استفاده از شاخص های بصری، هشدارها را درگ و دراپ کنید. 

برای دسته بندی هشدارهای کیفی و ایجاد قوانین برای اتوماتیک کردن هشدارها و یا عملیات، از برچسب ها استفاده کنید. بر اساس آدرس (طراحی، تامین کننده، فرایند)، درخواست کننده (مشتری، سطر اصلی، سطر فرعی) و غیره دسته بندی کنید.   

یکپارچگی کامل با عملیات ساخت و تولید و موجودی.


کد و طراحی منظم

ارزیابی کیفی و هشدارها با عملیات تولید و انبار کاملاً یکپارچه شده است. 


بسیار انعطاف پذیر

کارکنان می توانند هشدارهای کیفی را از پنل مرکزی کار و اجرا و یا عملیات انبار فعال کنند. 


جدیدترین تکنیک ها

برای انجام بررسی های پیشرفته، محصولات را به مناطق اختصاصی کیفیت ارسال کنید.

تعمیر و نگهداری پرثمر برای بهبود کیفیت

دپارتمان ساخت و تولید می تواند هشدارهای کیفی را مستقیماً از پنل مرکزی کار و اجرا فعال کند. زمانی که شما درخواست ها را به روز می کنید، افراد مناسب، اطلاعات را آنی به دست می آورند. 

ارتباطات بهتر، غیرفعال بودن ساخت و تولید را کاهش می دهد و اثربخشی گروه را افزایش می دهد. 


یکپارچگی کامل با نرم افزارهای سازمان یار


MRP

برنامه ریزی تولید و راه حل پنل مرکزی کار و اجراخرید

برای حفظ میزان موجودی در سطح مناسب، انبار کردن را به صورت خودکار انجام دهید.


تعمیر و نگهداری

تعمیر و نگهداری پیشگیرانه را برنامه ریزی نموده و برای حل مشکلات سریعاً اقدام کنید.


مدیریت چرخه حیات محصول (PLM)

تغییرات مهندسی و نسخه ها را به راحتی مدیریت کنید.