یک CRM با مرکزیت مشتری

سرنخ ها را پیگیری نموده و فرصت ها را مدیریت کنید.

Odoo CMS - یک تصویر بزرگ

پیش بینی های دقیق به دست آورید

از داده های واقعی برای تصمیم گیریهای بهتر استفاده کنید.


   برای تصمیم گیریهای هوشمندانه تر، اطلاعات مورد نیاز خود را کسب کنید.

   داشبوردهای سفارشی مورد نیاز خود را ایجاد کنید تا در یگ نگاه، تصویری روشن از اطلاعات کلیدی کسب و کار را در اختیار داشته باشید.

  گزارش ها و نمودارهایی جامع و آنی تهیه کنید و آن را به سهولت به اشتراک بگذارید.

بلوک تصویری و متن Odoo
Odoo - نمونه 1 برای سه ستون

 

Odoo - نمونه 2 برای سه ستون

کاری بیشتر را در زمانی کمتر انجام دهید

ابزار عالی = افراد راضی


فعالیت های فروش را بر اساس موقعیت های فروش زمان بندی کنید: تماس های تلفنی، جلسات، ارسال ایمیل و پیش فاکتورها. همه اطلاعات مورد نیاز را بر روی سند فرصت ایجاد شده در سیستم، در دسترس داشته باشید: صفحات مشاهده شده، ایمیل های دریافت شده و غیره.

بازبینی آنی و سریع

عملکردها و فعالیتهای بعدی خود را به راحتی بازبینی کنید


عملکرد خود را به طور دقیق با اهداف ماهانه خود مقایسه کنید.

کار خود را بر اساس فعالیت های بعدی زمان بندی شده، سازمان دهی کنید.

بلوک تصویری و متن Odoo
بلوک متنی و تصویر Odoo

ارتباط خود را با مشتریان تان حفظ کنید

برای بالا بردن همکاری ها، خیلی سریع و آنی پیام رسانی کنید.


به سرعت به اطلاعات آنچه که در گروه شما رخ می دهد دسترسی داشته باشید. چه زمان یک همکار، تماسی را برقرار می کند و یا پیش فاکتوری را ارسال می کند. ایده ها و فایل ها را فوری به اشتراک بگذارید و به اطلاعاتی که نیاز دارید به موقع دست پیدا کنید.

یکپارچگی کامل با دیگر نرم افزارهای سازمان یار

فروش


سفارش های خرید و فروش را با یک کلیک به فاکتور تبدیل کنید و پرداخت آنها را پیگیری کنید.

امضای الکترونیکی


فرایند امضای قراردادهای خود را به صورت خودکار انجام دهید.

صدور فاکتور


پیش فاکتورها را با یک کلیک به فاکتورهایی با ظاهر حرفه ای تبدیل کنید.

بازاریابی با ایمیل


پیام های صحیح را به سرنخ ها، پتانسیل های فروش و مشتریان ارسال کنید.