نرم افزار مدیریت وسیله های نقلیه

Fleet

نرم افزار مدیریت وسیله های نقلیه

وسائط نقلیه، قراردادها، هزینه ها و بیمه های آنها را بدون هیچ مشکلی مدیریت کنید و بدانید که کدام وسیله چه زمانی و با چه کیلومتر شماری در اختیار چه کسی بوده است.

این ترکیب وجود ندارد.ماژول وسیله های نقلیه

وسائط نقلیه، قراردادها، هزینه ها و بیمه های آنها را بدون هیچ مشکلی مدیریت کنید.  


مدیریت حمل و نقل را آسان انجام دهید

شما دیگر نیازی به سیستم ویژه رهگیری برای وسائط نقلیه شرکت نخواهید داشت. از طریق نرم افزار هوشمند سازمان یار می توانید با چند کلیک ساده، حمل و نقل را مدیریت کنید. با سیستم مدیریتی کاربرپسند ما، هزینه ها و سایر ویژگیهای لازم برای مدیریت وسائط نقلیه شرکت را مدیریت کنید.

مدیریت اجاره و سایر قراردادها

بر همه قراردادهای مربوط به وسائط نقلیه خود نظارت داشته باشید و هنگامی که تاریخ انقضای قراردادها می رسد، ایمیل هشدار دریافت کنید. برای اطمینان از به خاطر داشتن تمدید و یا خاتمه قرارداد، چندین ابزار کاربردی فراهم شده است. خدمات وسائط نقلیه را سازمان دهی کنید، با تامین کنندگان واجد شرایط ارتباط برقرار نمایید و فاکتورها را مدیریت کنید. برای مدیریت حمل و نقل به بهترین شکل، قوانین مرتبط به وسائط نقلیه و قوانین مربوط به بیمه را در شرکت خود راه اندازی نمایید.

همه هزینه ها را همزمان کنترل کنید

پول صرف شده برای هر یک از وسائط حمل و نقل توسط شرکت را شناسایی و پیگیری کنید. هزینه های دوره ای قراردادهای شما از قبیل اجاره و قراردادهای خدمات در شروع هر دوره، به طور خودکار به حسابداری اضافه می شود و سایر هزینه ها مثل سوخت و تعمیر و نگهداری نیز به طور خودکار به گزارش افزوده می شوند. 

سازمان یار• متن و تصویر
سازمان یار• تصویر و متن

تحلیل و گزارش

همه هزینه های مرتبط با یک وسیله نقلیه معین و یا یک نوع سرویس را نمایش دهید. انواع مختلف هزینه ها (کدام وسائط نقلیه بیشترین هزینه را دارند، چه خدماتی بر روی چه وسائط نقلیه ای انجام شده است و غیره) را با استفاده از ابزار گزارش مقایسه کنید.

یکپارچگی کامل با نرم افزارهای سازمان یار

کارمندان

بر فهرست کارمندان خود نظارت کنید. اطلاعات مهم تیم خود را حفظ کنید.

اطلاعات بیشتر

هزینه ها

هزینه های کارمندان را بازبینی کنید. به یک ابزار رهگیری دقیق دسترسی داشته باشید.

اطلاعات بیشتر

پروژه ها

زمان صرف شده برای پروژه، کاربر و یا وظایف را رهگیری کنید.

اطلاعات بیشتر

سایت ساز

یک وب سایت عالی، کاملاً قابل سفارشی سازی و مناسب برای سئو به دست آورید.

اطلاعات بیشتر

محصولات و خدمات اخیراً مشاهده شده

ویژگی های کلیدی محصول

مدیریت وسیله های نقلیه

توضیحات دقیق و کامل

نوع و مدل، شماره ثبت، شماره شاسی، تعداد درها و صندلی ها، رنگ و غیره را مشخص کنید تا به راحتی هر وسیله نقلیه را شناسایی کنید.


رهگیری مسافت پیموده شده

برای رهگیری مسافت پیموده شده وسیله نقلیه و پیش بینی خدمات و تعمیرات، کیلومتر شمار اتومبیل را گزارش کنید.


نگهداری وسیله های نقلیه

برای پیش بینی خدمات و پیگیری تعمیرات، همه نیازهای نگهداری وسایل نقلیه را روز به روز پیگیری کنید.


وضعیت ها

چندین وضعیت ایجاد کنید تا دید واضحی از وسایل نقلیه سفارش داده شده، وسایل نقلیه موجود در پارکینگ شما، وسایل نقلیه ای که دیگر متعلق به شما نیستند و غیره داشته باشید.

قراردادهای لیزینگ

تاریخ شروع و انقضا قرارداد، هزینه های فعال سازی و دوره ای و وضعیت قرارداد را مشخص کنید.


کنترل مصرف سوخت

برای کنترل مصرف سوخت، هر بار شارژ مجدد برای هر ماشین را ثبت کنید.


نمای کلی از ماشین ها

دید واضحی از تمام هزینه های هر وسیله نقلیه داشته باشید.

گزارش ها

گزارش ها

تمام هزینه های مرتبط با وسیله های نقلیه خود را در یک گزارش واضح و دقیق ثبت کنید و یک گزارش سفارشی با تمام اطلاعات مورد نیاز خود ایجاد کنید.

داشبورد

به لطف گزارشات آنلاین و نمودارها، نمای واضحی از تمام وسیله های نقلیه خود دریافت کنید.

یکپارچگی کامل با نرم افزارهای سازمان یار

حسابداری

تمام انتقالات در وسیله های نقلیه، به طور خودکار در گزارش حسابداری شما ثبت می شود و در پیش بینی ها در نظر گرفته می شود.


اطلاعات بیشتر

کارمندان

گزارش های مربوط به سوخت و سایر هزینه ها می توانند به عنوان هزینه های کارمندان ثبت شده و در هنگام مدیریت کارمندان در نظر گرفته شوند.


اطلاعات بیشتر