نرم افزار نگهداری و تعمیرات

Maintenance

نرم افزار نگهداری و تعمیرات

عمر مفید تجهیزات و دارایی‌های سازمان را با برنامه‌ریزی صحیح افزایش دهید و از هر نوع تحمیل اضافی هزینه ناشی از توقف و عدم انجام اقدامات اصلاحی و یا پیشگیرانه جلوگیری کنید.

این ترکیب وجود ندارد.

ماژول نگهداری

نرم افزار نگهداری و تعمیرات برای تولیدکنندگان مدرن


سازمان یار• متن و تصویر
سازمان یار• تصویر و متن

تعمیر و نگهداری پیشگیرانه را خودکار انجام دهید

سازمان یار با محاسبه آمار استاندارد به شما کمک می کند تا تعمیر و نگهداری پیشگیرانه را از قبیل میانگین زمان بین خرابی ها (MTBF)، میانگین زمان برای تعمیر (MTTR) و تاریخ شکست پیش بینی شده بعدی را برنامه ریزی کنید. همچنین به شما امکان می دهد تا متدولوژی و زمان بندی تعمیر و نگهداری پیشگیرانه را به صورت خودکار انجام دهید.  

درخواست های تعمیر و نگهداری را از طریق نماهای کانبان و تقویم، سازمان دهی کنید.

پیشرفت درخواست های تعمیر و نگهداری را با استفاده از نمای کانبان به راحتی رهگیری کنید. برای سازمان دهی و برنامه ریزی فعالیت ها، از تقویم تعمیر و نگهداری استفاده نمایید. همچنین تیم شما به استفاده از رابط سریع و آسان با کمک درگ و دراپ برای سازمان دهی در خواست های تعمیر و نگهداری، علاقمندتر خواهد شد.

سازمان یار• متن و تصویر
سازمان یار• تصویر و متن

اثربخشی کلی تجهیزات را به واسطه تعمیر و نگهداری کارآمد افزایش دهید

دپارتمان تولید می تواند درخواست های تعمیر و نگهداری را مستقیماً از مرکز کنترل خود ارسال کند. زمانی که گروه تعمیر و نگهداری اقدام کنند، اطلاعات در همه بخش های مرتبط و برای افراد مرتبط بصورت آنی به روز می شوند.

ارتباطات بهتر، توقف کارها را کاهش می دهد و تولید را کارا و موثرتر می کند. 

پیشخوان و آمار برای بهینه سازی عملکرد شما

برای تنظیم قوانین تعمیر و نگهداری پیشگیرانه و کاهش خطر خرابی تجهیزات، از آمار محاسبه شده خودکار از قبیل میانگین زمان بین خرابی (MTBF) و میانگین زمان برای تعمیر (MTBR) استفاده کنید. 


عملکرد را با استفاده از پیشخوان رهگیری کنید.


KPIs (شاخص‌های کلیدی عملکرد) سفارشی را با چند کلیک ایجاد نمایید. 

یکپارچگی کامل با نرم افزارهای سازمان یار

مدیریت چرخه محصول (PLM)

تغییرات مهندسی و نسخه ها را به راحتی مدیریت کنید.


اطلاعات بیشتر

کیفیت

نکات کنترل کیفی را تعریف کرده و هشدارهای کیفی را به آسانی اجرا کنید.


اطلاعات بیشتر

تولید (MRP)

راه حل جامع پنل کنترل مراکز کار


اطلاعات بیشتر

محصولات و خدمات اخیراً مشاهده شده

ویژگی های کلیدی محصول

مدیریت

سفارش تولید

تولید محصولات خود را به صورت خطوط مونتاژ یا دستی مدیریت کنید.


سفارش های کاری

ارسال تولید موارد مورد نیاز در آخرین مرحله مونتاژ محصولات.


سفارش های تعمیرات

تعمیرات محصولات دارای گارانتی یا خدمات را مدیریت کنید.

بارکد

برای سرعت بخشیدن به عملیات ساخت خود از بارکد استفاده کنید: اسکن شناسه یا شماره سریال محصول، کرنومتر شروع / مکث / توقف، درخواست درخواست تعمیر و نگهداری ، رفتن به مرحله بعدی و غیره.


MO های قابل ویرایش

اکنون می توانید با وجود آنچه در ابتدا برنامه ریزی شده بود، محصولات دیگر را مصرف کرده و پس از اتمام آنها MO را ویرایش کنید.

زمان‌بندی و برنامه ریزی

برنامه ریزی تولید

دید واضحی از برنامه ریزی خود داشته باشید و به راحتی زمبن بندی تولید را تغییر دهید.


سازماندهی سفارش های کاری

 به تمام منابع موجود دسترسی داشته و برای تولید خود برنامه ریزی نمایید.

مدیریت لیست مواد

موجودی اقلام انبار و زمان تولید محصولات را پیگیری کنید.

ظرفیت مرکز کار

از قابلیت زمان بندی تولید برای زمان‌بندی کار خود در هر مرکز کاری، براساس OEE و ظرفیت آنها استفاده کنید.

انعطاف پذیری داده اصلی

ایجاد  لیست مواد چند سطحی

بخشی از لیست مواد را در کنار دیگری قرار دهید تا اجزای محصول را در لیست مواد دیگری تولید کنید.


مسیرهای اختیاری

مسیرهای جدید را برای سفارشات کاری ایجاد کنید تا بسته به مسیر استفاده شده، تولید خود را ترتیب دهید.

تغییرات گونه های محصولات

هنگام ایجاد یک سفارش، آیتم های خود را برای پیشبرد و گزینه های قابل تنظیم، فعال کنید.


کیت ها

با استفاده از ویژگی کیت، فروشنده شما قادر به فروش محصولاتی خواهد بود که به عنوان مجموعه ای از اجزا برای مونتاژ تحویل داده می شوند.

مدیریت چرخه عمر محصول (PLM)

ورژنینگ محصول

برای پیگیری تغییرات، به راحتی تفاوت بین گونه ها را پیدا کنید.


PLM

مدیریت چرخه عمر محصول (PLM)، گونه های محصولات و ECO و همچنین اسناد مربوطه را ردیابی کنید. ECOهای مختلف مربوط به BoM مشابه را ادغام کنید.

تغییرات مهندسی

پیگیری تغییرات با یک فرآیند عالی کانبان برای ECO ها.


مدیریت اسناد

برنامه ها و برگه های کار را مستقیماً بر روی مواد و مسیر ها ذخیره کنید.

کیفیت

کنترل امتیازها

به طور خودکار با انجام کنترل های کیفی به دپارتمان های تولید کمک کنید.

 

بررسی کیفی

کنترل فرآیند آماری خود را به راحتی با کنترل های کیفی انجام دهید.

هشدارهای کیفی

با استفاده از هشدارهای کیفی نمای کانبان، ساختار کار خود را تنظیم کنید.

نگهداری

نگهداری پیشگیرانه

اجرای خودکار درخواست های تعمیر و نگهداری وابسته به KPI (شاخص کلیدی عملکرد).

نگهداری اصلاحی

تعمیر و نگهداری اصلاحی را  مستقیما از پنل مرکز کنترل انجام دهید.

تقویم

عملیات های نگهداری را با یک تقویم زمانبندی کنید.


آمار

محاسبه همه آمار های تعمیر و نگهداری MTBF (میانگین زمان بین خرابی ها).

پنل کنترل مرکز کار

ایجاد صفحات کاری

برای سازماندهی کارآمد کارها، صفحاتی را در هر مرکز کاری تنظیم کنید.


هشدارها

از قابلیت هشدارها برای نشان دادن تغییرات یا بررسی کیفی اپراتورها استفاده کنید.


مراحل سفارش کار

چند مرحله را در یک ترتیب کاری تعریف کنید و آنها را به صفحات کار برگ مرتبط کنید: اسکن یک محصول، گرفتن عکس، کنترل کیفی و غیره.

عملیات متفرقه

اسقاط محصولات، ایجاد هشدارهای کیفی و انجام کنترل های کیفی را مستقیماً از مرکز کار انجام دهید.


تولید رکورد

محصولات را ثبت کرده و محصولات، سری ساخت یا شماره سریال آنها را اسکن کنید.


کار برگ ها

با دستورالعمل های اجرای برنامه، کار برگ ها را مستقیماً در مرکز کار نمایش دهید.

گزارش ها

قابلیت رهگیری

گزارش رهگیری کامل در مورد اجزای استفاده شده در طی فرایند تولید را دریافت کنید.


تحلیل هزینه

هزینه هر سفارش تولید را براساس هزینه اجزا و هزینه عملیات (نیروی کار یا مواد) پیگیری کنید.

اثربخشی تجهیزات کلی

بارگذاری های مراکز کار و کاهش بهره وری را تجزیه و تحلیل کنید و پیگیری تأثیر کلی تجهیزات را ردیابی نمایید (OEE).

ارتباط با ما +
چت آنلاین
تماس با ما
دفتر تبریز: 041-51288000
دفتر تهران: 021-91012569
درخواست مشاوره و یا دمو