نرم افزار مدیریت چک

Account Cheque

نرم افزار مدیریت چک

چک های دریافتنی و پرداختنی را یکپارچه با حسابداری، با گردش کار کامل نظیر وصول چک، واگذاری به بانک، برگشت، انتقال و ... ثبت و ضبط و نگهداری کنید.

این ترکیب وجود ندارد. آیا می خواهید مدیریت کامل چرخه چک های دریافتنی و پرداختنی و چک های وعده دار (PDC Check) را با اودوو مدیریت کنید؟

در حالت عادی هیچ نوع ویژگی برای مدیریت چرخه کامل چک / مدیریت چک های پرداختنی و دریافتنی در "ای آر پی اودوو" وجود ندارد. در اینجا افزونه هایی وجود دارد که به شما کمک می کند تا چک های دریافتنی و پرداختنی را با گردش کار کامل نظیر ارسال چک، ثبت چک، وصول چک، چک سپرده، چک برگشتی، انتقال چک، تسویه چک با پرداخت، بررسی کنید. از قسمت تنظیمات می توانید حساب چک ها از جمله حساب سپرده و دفتر روزنامه را پیکر بندی و انتخاب کنید. این افزونه همچنین امکان چاپ چک را فراهم می کند.

ویژگی های برجسته


ثبت چک های پرداختنی

ثبت چک های پرداختنی ارسال شده به فروشنده در سازمان یار بسیار آسان بوده و پس از ثبت، داده های حسابداری را ایجاد می کند. 


امکان تغییر وضعیت 

تمام مراحل چک را  تا زمانی که وضعیت چک نهایی شود، را می توان برگرداند تا دوباره روند مناسب را طی کند، داده های دفتر روزنامه ایجاد شده نیز از سیستم حذف شده، اگر تسویه انجام شده باشد، نیز تغییر می یابد. 


امکان مغایرت گیری

ما امکان تطابق پرداخت داده های دفتر روزنامه ایجاد شده برای مغایرت گیری را ارائه داده ایم


گزینه چک انتقالی

کاربر می تواند چک را از یک طرف همکار به طرف همکار دیگر منتقل کند.


ثبت چک های دریافتنی

ثبت چک های دریافتنی که از طرف مشتري صورت مي گيرد در سازمان یار بسیار آسان می باشد، پس از ثبت چک، ثبت حسابداري را ايجاد مي کند.


وضعیت متفاوت چک های پرداختنی/ دریافتنی 

براساس فرآیند چرخه چک، مراحل  مختلف چک حفظ خواهد شد (یعنی ثبت شده، برگشتی، برگشت داده شده و ...)


مدیریت جریان چک در اودوو 

کل مراحل چک با وضعیت های: ثبت، سپرده، نقد کردن، برگشتی و برگشت داده شده و ... مشخص شده است.


گزارش های مربوط به چک های دریافتنی/ پرداختنی 

کاربر می تواند لیستی از جزئیات چک را در بازه تاریخی مورد نظر چاپ کند.

محصولات و خدمات اخیراً مشاهده شده