کسب و کار

کسب و کار

راهکارهای کمکی ERP ها برای الکترونیکی شدن کسب و کارها از زبان علیرضا غضنفری

کسب و کارهای موفق در مسیر الکترونیکی شدن، به چه سمت و سویی گرایش پیدا کرده اند، ERP ها و یکپارچگی همه نرم افزارهای کاربردی مورد نیاز کسب و کار در یک نرم افزار، چگونه دنیای کسب و کارها را دستخوش تغییر قرار داده است، صحبت های آقای علیرضا غضنفری، مدیر عامل شرکت تسهیل گستر را در همین ارتباط بشنوید.
www.tashilgostar.com
دسته‌بندی نشده
مشاهده همه
راهکارهای کمکی ERP ها برای الکترونیکی شدن کسب و کارها از زبان علیرضا غضنفری
کسب و کارهای موفق در مسیر الکترونیکی شدن، به چه سمت و سویی گرایش پیدا کرده اند، ERP ها و یکپارچگی همه نرم افزارهای کاربردی مورد نیاز کسب و کار در یک نرم افزار، چگونه دنیای کسب و کارها را دستخوش تغییر قرار داده است، صحبت های آقای علیرضا غضنفری، مدیر عامل شرکت تسهیل گستر را در همین ارتباط بشنوید.
www.tashilgostar.com
کسب و کارها چگونه می توانند از بحران کرونا و پسا کرونا گذر کنند؟
حضور مهندس علیرضا غضنفری مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات تسهیل گشتر در شبکه تلویزیونی سهند از برنامه تراز.

کرونا کسب و کارها را به چه سمتی هدایت می کند، پسا کرونا چگونه خواهد بود و کسب و کارها چگونه می توانند از این بحران گذر کنند، تجارت الکترونیکی و فناوری اطلاعات برای چنین شرایط سختی چه راهکارهایی دارد؟