3 روش مرتبط: خریدها، دریافت ها و صورت حساب ها

10 XP
مطمئن شوید که فقط برای محصولات سفارشی دریافت شده صورتحساب پرداخت کنید.
مشاهدات
211 مجموع مشاهدات
9 تعداد مشاهدات اعضا
220 مشاهدات عمومی
عملیات
0 لایک ها
0 دیس لایک ها
0 نظرها
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما
1. اگر 3 واحد از یک محصول را سفارش دهم و 2 عدد دریافت کنم، در صورت تایید صورتحساب 2 مورد، فیلد "باید پرداخت شود" چه چیزی خواهد بود؟
2. آیا کاربر می تواند مقدار فیلد "باید پرداخت شود" را به صورت دستی تغییر دهد؟
3. اگر من 5 واحد از یک محصول را سفارش دهم و 3 عدد از آنها را با سفارش معوق دریافت کنم، در صورت تایید صورتحساب 3 مورد، فیلد "باید پرداخت شود" چه چیزی خواهد بود؟؟